Telefony:

Sekretariat (+48) 914 357 541
Dział członkowsko-mieszkaniowy (+48) 914 357 311
Dział czynszów
(+48) 914 357 557
Dział eksploatacji (+48) 914 358 849
Administracje osiedlowe:
 
- „REDA” (+48) 914 357 115
- „KAPITANÓW” (+48) 914 868 040
- „MAJOWE”, „SŁONECZNE ZACHÓD” (+48) 914 626 422

 

TELEFONY ALARMOWE:



Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Pogotowie dźwigowe 91 192 82
Pogotowie ciepłownicze 91 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 91 994
Pogotowie energetyczne 91 991
Pogotowie gazowe 91 992
Pogotowie spółdzielcze
(dla lewobrzeża)
(+48) 91 886 688 214
Pogotowie spółdzielcze
(dla prawobrzeża)
(+48) 91 600 038 989
Telewizja kablowa (+48) 914 820 190 
lub (+48) 914 836 100

Godziny otwarcia:

Siedziba Spółdzielni przy ul. Krakowskiej 68 jest czynna w godzinach:

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 15.00

 

Kasa (w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krakowskiej 68): 


Poniedziałek 9.00 – 16.30
Wtorek 9.00 – 14.30
Środa 9.00 – 14.30
Czwartek 9.00 – 14.30
Piątek 9.00 – 14.30


Na prawobrzeżu przy ul. Wierzyńskiego 4:

Środa 10.00 – 14.00
Czwartek 11.00 – 16.00